Положення про захист персональних даних

(надалі – «Положення»)

Дане Положення розроблено у відповідності до і на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р. і повністю регулюється ним.

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

В даному Положенні нижченаведені терміни вживаються в наступному значенні:

 • база персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;
 • володілець персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено Законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р. (надалі – Закон);
 • згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;
 • знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;
 • обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;
 • персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
 • розпорядник персональних даних - фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або Законом надано право обробляти ці дані від імені володільця;
 • суб’єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якої обробляються (надалі – Покупець/Користувач);
 • третя особа - будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

 

2. МЕТА ТА ПІДСТАВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. Обробка персональних даних Покупця здійснюється з метою:

 • реєстрації Покупця на Сайті;
 • для виконання зобов'язань Продавця перед Покупцем;
 • для оцінки та аналізу роботи Сайту;
 • для контактування з Покупцем.

2.2. Обробка Персональних даних здійснюється на підставі згоди Покупця та на інших законних підставах в суворій відповідності з чинним законодавством України в сфері захисту персональних даних і зберігаються у паперовій та/або електронній формах.

 

3. СКЛАД ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПОКУПЦІВ, ЩО ОБРОБЛЯЮТЬСЯ ПРОДАВЦЕМ

3.1. Відповідно до визначеної мети обробки, нормативно-правових актів, потреб господарської діяльності Продавцем обробляються такі персональні дані Покупців:

 • прізвище, ім’я, по-батькові;
 • адреса електронної пошти (e-mail);
 • номер мобільного телефону;
 • пароль для доступу до Сайту;
 • інформація про здійснені на Сайті дії.

 

4. ВОЛОДІЛЕЦЬ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Продавець є Володільцем персональних даних Покупця у розумінні термінів, поданих в Розділі 1 даного Положення.

4.2. Для забезпечення дотримання вимог законодавства України щодо захисту та обробки персональних даних, а також умов цього Положення, Володілець призначає відповідальних осіб з кола своїх працівників.

4.3. Відповідальна особа виконує свої обов‘язки у відповідності до цього Положення та норм чинного законодавства України щодо обробки та захисту персональних даних.

4.4. У разі виникнення запитань чи сумнівів стосовно поводження Продавця з персональними даними Покупця, до Продавця можна звернутися за такою адресою: info@drclauders.pet або за іншими контактними даними, розміщеними на Сайті.

4.5. Поштова адреса Продавця: 00000, м.Івано-Франківськ, а/с 0000.

 

5.ПРАВА ПОКУПЦЯ ЯК СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Покупець як Суб'єкт персональних даних має право:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким Володільцем та Розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення чинного законодавства України про захист персональних даних;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;

5.2. Покупець може користуватись своїми іншими правами відповідно до чинного законодавства України про захист персональних даних.

 

6. ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПОКУПЦЯ

6.1. Персональні дані, які Покупець надає Продавцю

Продавець збирає та обробляє персональну інформацію Покупця як частину виробничих процесів Продавця, а також для комунікації, маркетингу, просування, продажу, виробництва, перевірки якості, відгуків про товар Продавця.

6.2. Інформація, яку Продавець може збирати автоматично

Під час відвідування Сайту Продавця автоматично збирається певна інформація, яка не дозволяє ідентифікувати Покупця. Ця інформація може включати в себе наступне.

6.2.1. Статистика перегляду

Продавець збирає інформацію про розділи Сайту, які в основному переглядають відвідувачі, частоту з’єднань із Сайтом, програмне та апаратне забезпечення, використане для відвідування Сайту, географію відвідувачів. Ця інформація дозволяє Продавцю зрозуміти, як відвідувачі працюють із Сайтом.

6.2.2. Журнали

Провайдер веб-сайту автоматично збирає та зберігає інформацію, яку браузер Покупця автоматично передає Продавцю в "файлах журналів подій сервера". Вона включає такі дані:

 • Тип і версію браузера;
 • Використовувану операційну систему;
 • URL-адреса реферера;
 • Ім'я хоста комп'ютера, що отримує доступ;
 • Час запиту сервера;
 • IP адресу.

6.2.3. Файли cookie

Веб-сторінка використовує файли cookie. Файли cookie не завдають шкоди комп'ютеру Користувача і не містять вірусів. Файли cookie допомагають зробити Сайт більш зручним, ефективним і безпечним. Файли cookie - це невеликі текстові файли, які зберігаються на комп'ютері Користувача та зберігаються його браузером.

Більшість файлів cookie, які використовує Продавець, - це так звані cookie для сесії. Вони автоматично видаляються після відвідування Користувача. Інші файли cookie залишаються в пам'яті пристрою, доки Користувач їх не видалить. Ці файли cookie дозволяють розпізнавати браузер Користувача під час наступного відвідування Сайту.

Користувач можете налаштувати браузер і отримувати інформацію про використання файлів cookie, щоб він міг вирішити, чи потрібно приймати або відхиляти файли cookie в кожному окремому випадку. Крім того, браузер може бути налаштований на автоматичне прийняття файлів cookie в певних умовах або їх відхилення або автоматичне видалення файлів cookie при закритті браузера. Відключення файлів cookie може обмежити функціональність даного Сайту.

6.2.4. Форма зворотного зв’язку

Якщо Користувач надішле запитання через форму зворотного зв’язку, Продавець буде збирати введені у формі дані, включаючи надані Користувачем контактні дані, щоб відповісти на його запитання та будь-які подальші запитання. Продавець не надає дану інформацію без дозволу Користувача.

Будь-які дані, які Користувач вводить в форму зворотного зв’язку обробляються лише за його згодою. Користувач може відкликати згоду в будь-який час.

 

7. ВИДАЛЕННЯ АБО ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Персональні дані видаляються або знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог Закону.

7.2. Персональні дані підлягають видаленню або знищенню у разі:

1) закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта персональних даних на обробку цих даних або законом;
2) припинення правовідносин між суб'єктом персональних даних та Володільцем чи Розпорядником, якщо інше не передбачено законом;
3) набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних;
4) інших передбачених Законом підставах.

 

8. НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ

8.1. Продавець може передавати персональні дані Покупця деяким третім особам, включаючи:

- ІТ-провайдерів Продавця, у тому числі постачальників послуг з управління хмарними сервісами;
- третіх сторін, що беруть участь у продажі товарів Продавця.

8.2. Без згоди Покупця його персональні дані можуть передаватися у випадках:

8.3. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону або неспроможна їх забезпечити.

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Дане Положення є обов’язковим до виконання всіма сторонами, які підпадають під його дію.

9.2. Будь-які зміни в законодавстві України щодо умов захисту персональних даних будуть відразу висвітлені в даному Положенні.

- коли передача персональних даних прямо передбачена чинним законодавством України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;
- отримання запиту від органів державної влади і місцевого самоврядування, що діють у межах повноважень, наданих чинним законодавством України.